Duchowa adopcja dziecka poczętego

Duchowa Adopcja dziecka poczętego, jest to inicjatywa wiernych kościoła katolickiego polegająca na modlitewnym wstawiennictwie w intencji dziecka poczętego, zagrożonego aborcją. Trwa 9 miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej oraz krótkiej modlitwy w intencji dziecka poczętego oraz jego rodziców. Do modlitwy można dołączyć dowolnie wybrane dobre postanowienie.
Dzieło duchowej adopcji powstało po Objawieniach w Fatimie, stając się odpowiedzią na wezwanie Maryi do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy, które najbardziej ranią Jej Niepokalane Serce.
Cieszymy się ogromnie, że w dniu 6 kwietnia spora grupa parafian, na wieczornej mszy świętej złożyła uroczyste przyrzeczenie podjęcia duchowej adopcji nienarodzonego dziecka.
Niech Matka Boża Królowa Rodzin wyprasza nam potrzebne łaski!
W Jej Niepokalanym Sercu zanurzamy nasza parafie, naszego ks. proboszcza, nasze rodziny.

Modlitwa codzienna:

Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po narodzeniu, proszę Cię w intencji tego nie narodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen