Katechezy dla dzieci

katecheza 1 i 2 – Stworzenie i grzech pierworodny

Jak powstał wszechświat?

Jak powstał człowiek?

Katecheza 3 film 1 – Narodziny Jezusa

Katecheza 3 film 2 – Jezus syn Boży

Katecheza 3 film 3 – Jezus głosi Królestwo Boże

Katecheza 4 film1 – Męka Pana Jezusa

Katecheza 4 film2 – Zmartwychwstanie Pana Jezusa

Katecheza 5 film – Zesłanie Ducha Świętego

Katecheza 10 film – Ojcze nasz

Katecheza 11 film – Przykazanie miłości

Katecheza 17 i 18 film 1 – Zrozumieć Mszę Świętą

                             film 2 – Znaki w Eucharystii

                             Film 3 – Znaki w Eucharystii c.d.

Jak odmawiać różaniec

Terminy katechez Trowbridge